Home > How To > My Account & Permissions

My Account & Permissions

Contents

Recently named Google Cloud’s Best New Tech Partner of the Year, ProsperWorks offers a robust...Posted On: December 21, 2016Did you miss? The Account Permissions page shows a list of authorised devices, third-party services and applications (e.g. Sign in with your Google Account Enter your email Find my account Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google About Google Privacy Terms Help At the bottom of the screen you'll find a "Disconnect" button. this contact form

Den här funktionen kan vara användbar om du hanterar ett stort antal annonser eller om du hanterar annonser för flera företag.Om du hanterar flera konton från en enda inloggning visas automatiskt Ange namnet eller e-postadressen till den person som du vill lägga till. Loading Facebook Comments ... Se till att välja personens nya roll innan du lägger till honom/henne.Läs mer om olika annonseringsbehörigheter som du kan ge till någon på ditt annonskonto.Hantera ditt annonskontoPermalänk · Dela · Relaterade https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en

Google Permission Settings

For example, you might see that the Google Maps application you downloaded for your iPhone has full account access. You will need to use the website mentioned above in order to edit devices. Should you decide you no longer want the service to have access to your account, tap it and confirm your decision. Du måste eventuellt ange ditt lösenord igen.Bläddra ned till Roller för annonskonto och ta bort personen genom att klicka på x till höger om namnet.Obs!

Klicka på länken Återaktivera överst i Ads Manager för att återaktivera ditt annonskonto. Certain Google applications may be listed under full account access. Du måste inte vara administratör för att ta bort dig själv från ett annonskonto.Så här ändrar du behörigheter för en person på ditt annonskonto:Bläddra ned till Roller för annonskonto och ta Google Access Account Du kan bara använda en valuta och tidszon per annonskonto för att säkerställa att dessa data är korrekta.

Nej, för närvarande kan du inte göra sådana redigeringar på kontogruppnivån. Ändringar kan göras på konto-, kampanj- och annonsnivå. How To Connect Apps To Google Account Tänk på att när du skapar en kampanj på Facebook för första gången med din personliga Facebook-inloggning blir du ägare till det nya annonskontot. Du kan se alla annonskonton och sidor du hanterar i Business Manager. Permalänk · Dela · Relaterade artiklarTill hur stor hjälp var det här svaret?Hur kan jag se vilken kontogrupp eller vilka kontogrupper ett enskilt konto ingår i?På fliken Inställningar i det enskilda

It's important to note you won't find any devices you've approved for access to your account -- only apps and online services. Google Connected Accounts Genom att klicka eller navigera på webbplatsen godkänner du att vi använder cookies för att samla information på och utanför Facebook. You...Posted On: December 20, 2016Did you miss? Läs mer om att använda Business Manager.Permalänk · Dela · Relaterade artiklarTill hur stor hjälp var det här svaret?Hur beviljar jag någon annan åtkomst till mitt annonskonto?Du kan ge andra åtkomst

  1. Du ombes gå igenom några steg innan annonskontot kan återaktiveras.Har du problem med att avsluta kontot?Kontrollera vilken roll du har i annonskontot.
  2. by Taylor Martin 2:24 New details on LG's G6 phone, Razer's stolen laptops The most important tech stories of the day include new details about LG's next smartphone, Microsoft tackling Windows
  3. There are several levels of access an application can have to your Google Account, but here are few examples: Full account access When you grant full account access, the application can
  4. Ett fönster öppnas med en uppmaning om att bekräfta inaktiveringen.
  5. Om du vill visa en viss grupp med konton klickar du på länken Kontogrupper som visas till vänster på sidan.Om du redan tittar på kampanjer i ett enskilt konto i Ads
  6. Om du är administratör för ett enskilt konto som är en del av en kontogrupp kan du när som helst ta bort kontot från gruppen.Permalänk · Dela · Relaterade artiklarTill hur
  7. Was this article helpful?How can we improve it?YesNoSubmit Account permissionsApps connected to your accountSharing your data with other sitesUse your Google Account to Sign in to other sitesData access by your
  8. Personen du lägger till får direkt åtkomst till ditt annonskonto enligt den nivå du väljer.Du kan bara bevilja åtkomst till ditt annonskonto till personer som har ett Facebook-konto.
  9. If you use the service again it will request access permission which can be reinstated.

How To Connect Apps To Google Account

Om du lägger till personer på annonskontot innebär det inte att de får behörighet att logga in som dig eller att de kan se saker i din profil eller i ditt View your basic profile information These appshave access to basic data from your account, like your name, email, gender, or country. Google Permission Settings Klicka på Inaktivera annonskonto nere till höger i fönstret när du är klar.Saker du bör tänka på innan du inaktiverar ditt annonskonto:Utestående saldo på kontot debiteras till ditt kreditkort. Google App Permissions Explained Latest updates from GoogleKeeping up with all of Google’s latest updates can be hard, so if you can’t follow every Google blog or social network don’t worry.

You...Posted On: November 30, 2016Did you miss? weblink Sign in with your Google Account Enter your email Find my account Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google About Google Privacy Terms Help När du ger någon behörighet att få åtkomst till ditt annonskonto väljer du vad de ska kunna göra eller se genom att tilldela dem en roll. This "Full account access" privilege should only be granted to applications you fully trust, and which are installed on your personal computer, phone, or tablet. How To Grant Apps Access To Google Account

Supported on: Also available on: Google play App store HAVE AN APP OR A WEBSITE? • Become transparent • Build trust • Increase conversion GET CERTIFIED ▶ Multi-service privacy protection over Tabellen nedan visar en översikt över de tre annonskontorollerna (vågrätt) och vad de kan göra (lodrätt): AdministratörAnnonsörAnalytikerVisa annonser✔ ✔✔Komma åt rapporter✔ ✔ ✔Skapa och redigera annonser✔ ✔ Ändra betalningsmetod✔ Hantera administratörsbehörigheter✔ Latest updates from GoogleKeeping up with all of Google’s latest updates can be hard, so if you can’t follow every Google blog or social network don’t worry. http://docsintime.com/how-to/how-to-restore-security-permissions-to-default-settings.html Kreditkorten i kontot tas automatiskt bort efter att det utestående saldot har betalats.

Du måste även återskapa anpassade målgrupper och Facebook-pixeln i det nya annonskontot.Obs! Google Microsoft Access Var innebär det för min åtkomstnivå till konton som visas i båda dessa kontogrupper?När du har olika åtkomstnivåer till samma konto eftersom kontogrupper överlappar har du den högsta åtkomstnivå som du When doing so, you can view the apps you've granted permission to access your Google account (and your personal information).

Du måste eventuellt lägga till en ny betalningsmetod för att betala ditt utestående belopp.

By tapping one of the apps, a new screen will pop up displaying the information the service has access to. Alla annonser i ditt gamla annonskonto slutar köras så fort du skapar ett nytt annonskonto.Permalänk · Dela · Relaterade artiklarTill hur stor hjälp var det här svaret?Hur kan jag växla mellan To access your Account Permissions Page navigate to your Account page, select the Security tab then select the View all option in the Account permissions box. Revoke Access Instagram If that's something you want to do, check the box before confirming the disconnect.

Sign in with your Google Account Enter your email Find my account Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google About Google Privacy Terms Help This may be an app you've probably never even noticed on your device.Photo by Screenshot by Jason Cipriani/CNET Launch your app drawer and navigate to the Google Settings icon. Alla ändringar du gör börjar gälla omedelbart på ditt annonskonto.Så här tar du bort en person från annonskontot:Öppna Kontoinställningar i Ads Manager. http://docsintime.com/how-to/changing-permissions-on-another-computer-s-system-files-folders.html Once you've found it, select it.

Chrome extensions) which have been granted permission to access your Google Apps account. Kan jag t.ex. ändra budet eller budgeten för alla konton i en grupp?